Transaksiyonel Analiz

TA

Eric Berne'in Transaksiyonel Analiz yaklaşımı duygusal zeka çalışmalarında sıkça kullanılır. Duygusal zeka eğitmenleri ve danışmanları, duygusal zeka çalışmalarına destek olarak, birikimlerine göre, ya TA ya da Gestalt yaklaşımını kullanırlar. Ben birikimim sonucu TA ile çalışmayı seçtim.
Burada sözü edilen TA ile psikoterapi değildir. TA kişilik modeli bilgileri, farkındalık geliştirme ve kişilerarası iletişimi derinlemesine anlamada, duygusal zeka kavramını içselleştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır.

TA kişilik modelindeki Yetişkin ego durumu, aslında “duygusal zekaya sahip birey” tanımıyla bire bir örtüşür. Duyguları yadsımadan yönetebilirsek, etkili iletişim yolları ve farkındalıkla kişi-içi ve kişilerarası iletişime hakim olabilirsek ve dış koşulları gerçekçi bir gözle değerlendirebilirsek, hedefimize doğru, doğru adımlar atarız. Söylemesi kolay! Bu hepimizin yaşam boyu geliştirmesi gereken bir beceri. Ne kadar erken öğrenirsek, o kadar şanslıyız.

Transaksiyonel analizin sunduğu kişilik modeli hem kendimizi, hem de başkalarını daha iyi tanımamızı sağlar. Bu bilgiyle, ilişkilere daha gerçekçi gözlerle bakabiliriz.